Tidens tand

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Uheld

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Brand- og vandskade

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Snavs og pletter

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Farvearkæologi

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Kulturarv

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Kirkeinventar

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Røntgenundersøgelse

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Overfladesmuds

Vi konserverer og restaurerer for museer, samlinger og private og arbejder med genstande fra alle perioder og i næsten alle materialer

Bevaring Sjælland er en ny institution, som så dagens lys d. 1.1.2016 ved fusionen mellem de to ældre konserveringsværksteder Bevarings-center Næstved og Bevaringscenter Øst i Køge.

 

Videncenter for Bevaring af Kulturarven er centrum for konserveringsfaglig ekspertise. Her indsamles og deles viden og erfaring til gavn for bevaringen af kulturarven.

Centrets konservatorer råder over kompetencer indenfor en lang række fagområder. Vi løser praktiske konserveringsopgaver og kan tilbyde et bredt spektrum af videnskabelige analyser. Derudover har vi fokus på områder som rådgivning, præventiv konservering og katastrofehjælp. Videncentret er en betydningsfuld samarbejdspartner for museer og andre kulturbærende institutioner ligesom vi også betjener en bredt sammensat kreds af private kunder.

 

 

Rådgivning

Vi udarbejder bevaringsplaner og rådgiver om lys og klima i udstillinger og magasiner, materialevalg, vedligeholdelse, rengøring, pakning til transport mv.